About FiiSTARS

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
BRANDINGADVERTISINGCUSTOMER ENGAGEMENT INCREASING SALES

NAIL SALONS & RESTAURANTS NATIONWIDE

Fiistars 2082 Business Center Dr. Suite 280, Irvine CA 92612 ​949-236-4342 All Rights Reserved 2013

We are an Irvine, CA based company who's strategic and highly tailored approach allows your business to connect with your customer like never before. Provide you customers with the best service they deserve by making your business easily accessible and reachable through various social media platforms and a website. It's time to take customer service to the next level. 


Chúng tôi là một công ty có trụ sở tại Irvine CA, cách tiếp cận chiến lược và phù hợp cao cho phép doanh nghiệp của bạn kết nối với khách hàng của bạn hơn bao giờ hết. Cung cấp cho khách hàng của bạn dịch vụ tốt nhất mà họ xứng đáng bằng cách làm cho doanh nghiệp của bạn dễ dàng truy cập và có thể truy cập thông qua các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau và một trang web. Đã đến lúc đưa dịch vụ khách hàng lên một tầm cao mới.