Tổng quan về APP Sign In Me

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
BRANDINGADVERTISINGCUSTOMER ENGAGEMENT INCREASING SALES

NAIL SALONS & RESTAURANTS NATIONWIDE

services

DỊCH VỤ 

Fiistars 2082 Business Center Dr. Suite 280, Irvine CA 92612 ​949-236-4342

Fiistars All Rights Reserved 2013

Đàm luận với khách hàng, trả lời và gìn giữ các ý kiến với tư cách cá nhân hoặc công khai.

Giới thiệu trang doanh nghiệp của bạn và cùng kết nối với trang mạng đó nhằm bảo đảm các thông tin được cập nhật đầy đủ để người tiêu dùng tìm đến một cách dể dàng hơn.

Sáng tạo và thiết kế các phiếu giảm giá, khuyến mãi và tổ chức các sự kiện để thêm vào hồ sơ doanh nghiệp của bạn.

Theo dỏi những khách hàng đang truy cập và khách hàng trong tương lai từ trang Yelp.

Trao đổi và cùng làm việc với Yelp, Google & Facebook loại bỏ những ý kiến tiêu cực được đăng bởi những nhân viên cũ, những doanh nghiệp cạnh tranh, những khách hàng giả mạo và những đánh giá không cơ sở.

Website là bộ mặt của business của quý khách, một website đẹp chuyên nghiệp sẽ giúp tăng độ tin tưởng của khách hàng, và đồng thời website cũng là nơi để khách hàng tìm hiểu thêm thông tin về business của quý khách như bảng giá, coupon và những thông báo.